../
YENİYURT Atık Madde Değerlendirme ve Depolama 1989 yılında kurulmuş olup, Gebze'de 5000m²'lik bir alanda günümüze kadar faaliyet göstermektedir.

Her türlü kağıt, naylon, metal atıkları değerlendirmede ve depolamada hizmet vermektedir. Kağıt, naylon, metal, plastik atıklarının alınmasında, ayrıştırılmasında, presslenmesinde, kırma işlemlerinde hizmet vermektedir.

Misyon olarak;

Çağın teknolojisini ve imkanlarını kullanarak daha temiz bir çevre bilinciyle, geri dönüşüm işlemini mümkün olduğunca hızlı ve verimli gerçekleştirmektir. Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir.

Vizyonumuz

Geri dönüşüm konusunda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak, İlgili yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında etkili olmak, Geri dönüşümle atıkların ve hurdaların yok edilmelerini olabildiğince azaltmak,

Üretim teknolojileri uygulamalarının çevreye zarar verip vermediklerini denetlemek, Yeniden değerlendirme yoluyla cari açığın büyümesini frenleyerek milli gelire katkı sağlamak,

Yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermek, Yeni teknolojilerle deşarj atıklarından, evsel atıklardan enerji üretilmesine destek vermek,

Yerel enerji üretimini çoğaltmak, Geri dönüşüme destek projelerinin gözden geçirilmesini sağlamak, Hammadde girişim destekleri, enerji destekleri, düşük vergi desteklerini çözüme kavuşturmaktır.